Druk-Cyfrowy-wizualizacja-definicji

Pojęcie „DRUK CYFROWY”,

...czyli zacznijmy od definicji.

Z zamiarem stworzenia takiej strony nosiłem się już od kilkunastu lat. Dokładnie od momentu, gdy pierwszy raz przeczytałem wpis o „druku cyfrowym” w Wikipedii. Od tamtego czasu artykuł kilkukrotnie modyfikowano, jednakże nawet jego obecna forma, jest daleka od mojego wyobrażenia o poprawnym zdefiniowaniu pojęcia. Przedstawię Wam zatem moją własną definicję. I serdecznie zapraszam do dyskusji na jej temat.

DRUKOWANIE CYFROWE - DEFINICJA.

Drukowanie cyfrowe to dowolna technika druku, prowadząca do uzyskania odbitki z matrycy cyfrowej.

Powyższa definicja opiera się na trzech założeniach:

  1. Dane, opisujące wygląd odbitki, są przesyłane do urządzenia rastrującego (RIP – Raster Image Processor), które tworzy cyfrową matrycę, przesyłaną do urządzenia drukarskiego. RIP może być elementem tego urządzenia lub być jednostką samodzielną.
  2. Matryca cyfrowa jest programem komputerowym, który służy do wykonania formy drukowej lub do bezpośredniego sterowania zespołami drukującymi, tworzącymi obraz odbitki.
  3. W przypadku tworzenia formy drukowej, istotny jest warunek, że forma drukowa i odbitka powstają w obrębie tego samego urządzenia drukarskiego.

(Wersja alternatywna)

Mój kolega i szanowany naukowiec z Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej (dawniej Instytutu Poligrafii PW), przesłał swoją wersję definicji:

Drukowanie cyfrowe to technologia otrzymywania odbitek (materialnych nośników obrazu) bezpośrednio z danych (cyfrowych), w której nie istnieje stała (materialna, niezmienna w czasie) forma drukowa.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że w drukowaniu cyfrowym jednej odbitce odpowiada dokładnie jeden zestaw danych (cyfrowych). Oznacza to, że każda odbitka w nakładzie może różnić się szczegółem – na tym polega, między innymi, przewaga technologii drukowania cyfrowego nad konwencjonalnymi wykorzystywana np. do personalizacji.

Poniżej są różne wpisy powiązane z definicją drukowania cyfrowego.
Serdecznie zapraszam do ich komentowania.
Jeżeli chcesz opublikować swoją opinię jako nowy wpis – skontaktuj się ze mną!

OOPS, NOTHING FOUND!

Try another search below!

Aktualności branżowe.

Najnowsze wieści branżowe. Serdecznie zapraszam do komentowania.

back to top