Druk-Cyfrowy-wizualizacja-definicji

Pojęcie „DRUK CYFROWY”,

...czyli zacznijmy od definicji.

Z zamiarem stworzenia takiej strony nosiłem się już od kilkunastu lat. Dokładnie od momentu, gdy pierwszy raz przeczytałem wpis o „druku cyfrowym” w Wikipedii. Od tamtego czasu artykuł kilkukrotnie modyfikowano, jednakże nawet jego obecna forma, jest daleka od mojego wyobrażenia o poprawnym zdefiniowaniu pojęcia. Przedstawię Wam zatem moją własną definicję. I serdecznie zapraszam do dyskusji na jej temat.

DRUK CYFROWY - DEFINICJA.

Druk cyfrowy to dowolna technika druku, prowadząca do uzyskania odbitki z matrycy cyfrowej w obrębie jednego urządzenia drukarskiego.

Powyższa definicja opiera się na trzech założeniach:

  1. Dane, opisujące wygląd odbitki, są przesyłane do urządzenia rastrującego (RIP – Raster Image Processor), które tworzy cyfrową matrycę, przesyłaną do urządzenia drukarskiego. RIP może być elementem tego urządzenia lub być jednostką samodzielną.
  2. Matryca cyfrowa jest programem komputerowym, który służy do wykonania formy drukowej lub do bezpośredniego sterowania podzespołami, tworzącymi obraz odbitki.
  3. W przypadku tworzenia formy drukowej, istotny jest tylko warunek, że forma powstaje w obrębie urządzenia drukarskiego.

Poniżej są różne wpisy powiązane z definicją druku cyfrowego.
Serdecznie zapraszam do ich komentowania.
Jeżeli chcesz opublikować swoją opinię jako nowy wpis – skontaktuj się ze mną!

Aktualności branżowe.

Najnowsze wieści branżowe. Serdecznie zapraszam do komentowania.

back to top